Studentská odborná činnost

Ing. Jan Havlík, PhD. organizuje z pověření Rady programu pro studenty BMII seminář „Obhajoba nenečisto“, který umožní ještě před odevzdáním závěrečné práce studentům získat zpětnou vazbu nejen od kolegů studentů, ale i od některých vyučujících. V zimním semestru 2015 seminář proběhl ve středu 2. 12. 2015.

V roce 2012 byla podepsána dohoda o realizaci společného Double Degree programu mezi RWTH Aachen a BMII FEL ČVUT. První 3 studenti odjeli studovat na RWTH Aachen na jaře 2015, další 2 na jaře 2016.