Rada programu

prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
Katedra Kybernetiky, FEL ČVUT, Praha
osobní stránky
Olga Štěpánková
Lenka Lhotská doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Katedra Kybernetiky, FEL ČVUT, Praha
osobní stránky
prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.
Katedra Kybernetiky, FEL ČVUT, Praha
osobní stránky
Filip Železný
Jana Tučková prof. Ing. Jana Tučková, CSc.
Katedra teorie obvodů, FEL ČVUT, Praha
osobní stránky
Ing. Jan Havlík, Ph.D.
Katedra teorie obvodů, FEL ČVUT, Praha
osobní stránky
Jan Havlík
Jaromír Mysliveček prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D.
Fyziologický ústav, 1. LF UK, Praha
osobní stránky
prof. Ing. Jan Kybic, Ph.D.
Katedra Kybernetiky, FEL ČVUT, Praha
osobní stránky
Jan Kybic
Vladimír Blažek prof. Dr.-Ing. Dr.h.c. Vladimír Blažek
Helmholtz-Institute for Biomedical Engineering, Chair for Medical Information Technology
, RWTH Aachen University, Aachen

osobní stránky