Profil a uplatnění

Povinné předměty oboru poskytují dobrý základ pro možné pokračování v doktorských studijních programech na nejrůznějších technických univerzitách i solidní znalosti potřebné pro vývoj moderních SW aplikací. Absolventi se mohou uplatnit ve výzkumných nebo vývojových týmech, které se věnují např. fyziologickému, genomickému nebo neurologickému výzkumu či studiu kognitivních procesů, návrhu systémů pro telemedicínu, návrhu nemocničních informačních a farmaceutických systémů, tvorbě systémů pro podporu rozhodování (např. v souvislosti s personalizovanou péčí), tvorbě asistivních pomůcek, atd. Najdou rovněž uplatnění i v nejrůznějších manažérských funkcích.