Přijímací řízení

Chybová zpráva

 • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters ve funkci drupal_get_feeds() (řádek: 385 v souboru /usr/share/drupal7/includes/common.inc).
 • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ve funkci menu_set_active_trail() (řádek: 2375 v souboru /usr/share/drupal7/includes/menu.inc).

Směrnice děkana a informace o přijímacím řízení naleznete zde.

Informace o přijímacím řízení v roce 2017

Přijímací zkouška pro BMII proběhne v úterý 30. 5. 2017 v 9:30-12:00 v místnosti K1, FEL CVUT, Karlovo náměstí 13. Všichni uchazeči o studium si sebou musí přinést průkaz, který je jednoznačně identifikuje (OP, ŘP, pas).
Nahradni termin prijimaci zkoušky do BMII pro rok 2017/18 proběhne ve stredu 28.6. 2017 v 9:00 v ucebne C4-362 v budove FEL v Dejvicich

Přijímací řízení

Cílem přijímací zkoušky je ověřit rozsah a úroveň znalostí uchazečů z matematiky, informatiky a pro obor „Biomedicínské inženýrství“ i z elektrotechniky a v dobře zdůvodněných případech i navrhnout vhodnou úpravu individuálního studijního plánu uchazeče s ohledem na již dosažené vzdělání (např. v některém zdravotnicky či biologicky zaměřeném studijním programu). Studentům, kteří se hlásí se z FEL, je přijímací řízení prominuto, pokud mají dosavadní průměr známek menší než 1,8.

Většina předmětů programu BMII předpokládá určitou minimální úroveň vstupních znalostí, a to zhruba v rozsahu, který je definován buď jako výčet kapitol nějaké učebnice nebo jako výběr ze sylabu specifikovaných bakalářských předmětů FEL. Přijímací zkouška se skládá z písemného testu rozděleného do dvou částí (společný základ znalostí pro studium povinných předmětů programu BMII + oborově specifická část) a z ústního pohovoru, ve kterém lze získat maximálně 20% bodů. K pohovoru budou pozváni uchazeči, jejichž bodové hodnocení písemného testu je v rozmezí 30-49 %.

Společný základ znalostí tvoří následujících 5 okruhů:

 1. Pravděpodobnost a statistika (Navara, M. - Pravděpodobnost a matematická statistika. Skriptum ČVUT, Praha, 2007: 1. Základní pojmy teorie pravděpodobnosti 3. Náhodné veličiny 4. Základní charakteristiky náhodných veličin 5. Náhodné vektory 8. Základní pojmy statistiky 9. Odhady charakteristik rozdělení 10. Intervalové odhady charakteristik rozdělení. 12. Testování hypotéz.). Uvedený výčet tvoří podmnožinu sylabu A0B01PSI.
 2. A4B01MA2 Matematická analýza 2
 3. A4B33OSS Operační systémy a sítě (vybrané části)
 4. A0B36PR1 Programování 1
 5. A4B33DS Databázové systémy

I v případě, že přijímací zkouška prokáže určité mezery ve znalostech uchazeče či uchazečky v některých tématech, může přijímací komise navrhnout jeho/její přijetí a současně také požadovat, aby si uchazeč či uchazečka chybějící znalosti co nejrychleji doplnil/a. Komise zpravidla doporučí, jak znalosti získat a způsob i termín kontroly. V odůvodněných případech student/ka může požádat o individuální studijní plán.

Obsah přijímací zkoušky pro obor biomedicínské inženýrství

Pro obor „Biomedicínské inženýrství“ tvoří oborově specifickou část znalosti pokryté následujícími předměty:

 1. A1B31EOS Elektronické obvody a sítě
 2. A3B31EOP, Elektronické obvody a prvky
 3. A1B38EMA, Elektrická měření A
 4. A2B38EMB, Elektrická měření B

Předmětem přijímací zkoušky na obor „Biomedicínské inženýrství“ budou tedy všechna témata specifikovaná v bodech 1. až 5. a a. až d.

Obsah přijímací zkoušky pro obor biomedicínská informatika

Pro obor „Biomedicínská informatika“ tvoří oborově specifickou část znalosti pokryté následujícími předměty:

 1. A4B33ALG – Algoritmizace
 2. A4B33RPZ - Rozpoznávání a strojové učení (2+2, Z)
 3. A1B31EOP Elektrické obvody a prvky nebo A7B31ELI Elektrotechnika pro informatiky nebo A2B31ZEO Základy elektrických obvodů.

Předmětem přijímací zkoušky na obor „Biomedicínská informatika“ budou pak témata specifikovaná v bodech 1. až 5. a i. až iii.

Vzorové testy ke stažení

Vzorový test - elektrotechnika
Vzorový test - informatika (pro oba obory)
Vzorový test - matematika (pro obor inženýrství)