Koncepce programu

Studijní program Biomedicínské inženýrství a informatika je vyučován jako magisterský studijní program. Pokrývá rozsáhlou oblast moderních softwarových a hardwarových biomedicínských technologií běžně užívaných v medicínské praxi. Například: teorie signálů, signál, metody modelování a simulace, zpracování obrazu, zpracování medicínských dat a jejich interpretaci, návrh a realizace velkých zdravotnických databází, návrhy a realizace medicínských přístrojů. Obor nabízí komplexní pohled na celý řetězec léčby začínající pacientem (měření a vyšetření) až po analýzu dat, jejich interpretaci a jejich následné skladování v evidenci zdravotní péče. Studenti získají velmi dobré teoretické základy se silnými interdisciplinárními vazbami. Díky tomuto jsou flexibilní a mají konkurenční výhodu na trhu práce.