Úvod

Od akademického roku 2011/2012 nabízí Fakulta elektrotechnická ČVUT magisterský studijní program Biomedicínské inženýrství a informatika, který vychází z tradice výzkumu a výuky v oblasti biomedicínského inženýrství na FEL. Program zahrnuje 2 magisterské obory, a to Biomedicínské inženýrství a Biomedicínská informatika. Cílem je vychovat absolventy v atraktivních a perspektivních interdisciplinárních oblastech, kde se technické vědy propojují s biologií a medicínou. V těchto oblastech má fakulta mezinárodní renomé ve vědeckovýzkumné činnosti a tradici ve spolupráci s lékařskými pracovišti a výrobci zdravotnických prostředků i ve výuce.

Absolventi oboru Biomedicínské inženýrství získávají navíc kvalifikaci "biomedicínský inženýr" ve smyslu zákona č. 96/2004 sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, neboť tento obor je akreditován také Ministerstvem zdravotnictví jako zdravotnický obor.


Aktuality

 • 17. 2. 2017
  Besedy: Biomedicínské inženýrství a informatika
  Magisterský program BMII pořádá besedy pro všechny zájemce o tento program, ať jsou z ČVUT či z jiných vysokých škol :)
  Místo a čas konání je:
  • 27. 2. PO 14.30, místnost KN:E-107 - ČVUT Karlovo náměstí
  • 7. 3. UT 16.15 T2: D3-309 - ČVUT Dejvice

  Pro lepší orientaci ohledně místností můžete navštívit: https://www.fel.cvut.cz/cz/glance/rooms.html.
  Těšíme se na Vás, že se přijdete na besedu podívat a budete s námi diskutovat.

Subscribe to Biomedicína RSS