Úvod

Od akademického roku 2011/2012 nabízí Fakulta elektrotechnická ČVUT magisterský studijní program Biomedicínské inženýrství a informatika, který vychází z tradice výzkumu a výuky v oblasti biomedicínského inženýrství na FEL. Program zahrnuje 2 magisterské obory, a to Biomedicínské inženýrství a Biomedicínská informatika. Cílem je vychovat absolventy v atraktivních a perspektivních interdisciplinárních oblastech, kde se technické vědy propojují s biologií a medicínou. V těchto oblastech má fakulta mezinárodní renomé ve vědeckovýzkumné činnosti a tradici ve spolupráci s lékařskými pracovišti a výrobci zdravotnických prostředků i ve výuce.

Absolventi oboru Biomedicínské inženýrství získávají navíc kvalifikaci "biomedicínský inženýr" ve smyslu zákona č. 96/2004 sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, neboť tento obor je akreditován také Ministerstvem zdravotnictví jako zdravotnický obor.


Aktuality

 • 7. 3. 2016
  Termín přijímacího řízení
  Přijímací zkouška pro BMII proběhne ve úterý 7.6. 2016 v 10:30-13:00 v místnosti K1, FEL CVUT, Karlovo náměstí 13. Všichni uchazeči o studium si sebou musí přinést průkaz, který je jednoznačně identifikuje (OP, ŘP, pas).
 • 7. 3. 2016
  „Obhajoba nenečisto“
  V pátek 22. 4. 2016 proběhne seminář „Obhajoba nenečisto“. Bližší podrobnosti budou upřesněny.
 • 2. 12. 2015
  „Obhajoba nenečisto“ od 14 hodin
  Seminář „Obhajoba nenečisto“, který umožní ještě před odevzdáním závěrečné práce studentům získat zpětnou vazbu nejen od kolegů studentů, ale i od některých vyučujících.
 • 18. 8. 2015
  Seminář „Biosignal strikes back: nightmares of signal processing in real life“
Subscribe to Biomedicína RSS