Úvod

KDO JSME?

Jsme součástí elektrotechnické fakulty na ČVUT. Uvědomujeme si, jak významnou roli hrají technologie v současném lékařství, a proto už víc než 10 let nabízíme magisterský studijní program Biomedicínské inženýrství a informatika. Nezůstáváme pouze u běžného učení, ale zabýváme se i výzkumnou činností a naše fakulta má mezinárodní renomé i v této oblasti. Snažíme se připravit své studenty tak, aby mohli tvůrčím způsobem propojovat nejnovější výsledky technických věd s medicínou a biologií. V laboratořích budeš mít příležitost spolupracovat nejen s kolegy, ale můžeš se setkat i s roboty. Uvítáme, když se rozhodneš vydat na zahraniční stáž či studijní pobyt, které zprostředkovává portál Praxis, se kterým aktivně spolupracujeme. Naši nejlepší studenti mohou dokonce studovat v Double Degree programu a získat tak současně s diplomem z FEL ČVUT i diplom z RWTH Aachen.
A nejen to! Jako absolvent/absolventka získáš kvalifikaci „biomedicínský inženýr“ ve smyslu zákona č. 96/2004 sb. o nelékařských zdravotních povoláních.
Tak pojď k nám.

OBORY, KTERÉ MAJÍ SMYSL

Nabízíme obor Biomedicínského inženýrství, kde se setkáš s odborníky v oboru, absolvuješ několikatýdenní praxi v nemocnici, při které se pustíš do řešení reálných úkolů. Prohloubíš si znalosti medicíny, získáš solidní elektrotechnický základ a rozšíříš si povědomí o informačních a komunikačních technologiích – s těmito znalostmi budeš připraven/připravena nastoupit do praxe nebo pokračovat v doktorských studiích na technických univerzitách doma i v zahraničí. Můžeš se zapojit do vývojových programů, či zahraničních projektů. A nejen to! Jako absolvent/absolventka získáš kvalifikaci „biomedicínský inženýr“ ve smyslu zákona č. 96/2004 sb. o nelékařských zdravotních povoláních. Tento obor je akreditován jako zdravotnický obor Ministerstvem zdravotnictví. To je obrovské plus, které ti do budoucna otevře dveře do zdravotnického prostředí.
Dosažené vzdělání ti umožní se uplatnit nejen jako biomedicínský inženýr, ale i ve zdravotnickém managementu, ve výzkumné a vývojové činnosti a v mnoha dalších lákavých profesích.
Biomedicínská informatika je další obor, ve kterém se potkává IT s medicínou. Zde se naučíš důkladně analyzovat biomedicínská data, dozvíš se o tom, jak mohou IT a umělá inteligence přispět ke zkvalitnění diagnostiky nebo péče o pacienty v domácím prostředí za využití nejmodernějších technologií jako jsou např. počítačové hry nebo internet věcí. Získáš zkušenosti s vývojem aplikací určených pro zdravotnické prostředí i se spoluprací v multidisciplinárním týmu.
S nabytými znalostmi můžeš směle hledat uplatnění doma i v zahraničí, pokud se rozhodneš pokračovat v doktorském studiu, vydáš se do prostředí medicínského výzkumu či se budeš chtít podílet na řešení klíčových problémů spojených s elektronizací zdravotnictví či na vývoji nových zdravotnických systémů.
V rámci povinných předmětů oboru se můžeš těšit na:

 • Bioinformatika (A6M33BIN),
 • Neuroinformatika (A6M33NIN),
 • Asistivní technologie a dohledové systémy (A6M33AST) či
 • Lékařská informatika a klinické informační systémy (A6M33LI).

Další rozšíření obzorů studentům nabízí i volitelné interdisciplinární předměty, například Molekulární biologie a genetika (A6M33MBG) či Kognitiní systémy (A6M33KSY).


Aktuality

 • Besedy: Biomedicínské inženýrství a informatika - prezentace
  Pro ty, kteří nestihli na besedu zajít, nabízíme přehlednou prezentaci, na co se mohou při studiu těšit.
  (14. 3. 2017)
 • Jsi bakalář, který si chce udělat lepší představu o některých otázkách, které se snaží řešit současné biomedicínské inženýrství?
  Tak neváhej a využij srdečného pozvání na přednášky o Asistivních technologiích A6M33AST.
  Tyto přednášky si můžes zapsat ještě na tento letní semstr 2017 jako volitelný předmět.
  Více přesných informacích o těchto zajimavých přednáškách na: https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a6m33ast/start
  Budeme se těšit.
  (14. 3. 2017)
 • Besedy: Biomedicínské inženýrství a informatika
Subscribe to Biomedicína RSS